Готується до видання каталог давніх рукописів і друків колекції Блаженнішого Митрополита Володимира


До видання готується Каталог давніх рукописів і друків блаженноспочилого Блаженнішого Митрополита Володимира, Предстоятеля Української Православної Церкви. Описи книжкової Колекції Митрополита більше місяця тому було завершено, на сьогодні майбутній Каталог верстається. Як відзначають книгознавці, Каталог книжкової збірки очільника Церкви за часів Незалежності України видається вперше.


Готується до видання каталог давніх рукописів і друків колекції Блаженнішого Митрополита Володимира


Книга присвячується святої пам'яті спочилого архіпаситря і виходить за фундації Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира. Видання під назвою: «Колекція Митрополита Володимира (Сабодана): рукописи, стародруки і рідкісні видання. Каталог» рекомендоване до друку Вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної Академії Наук України (протокол № 3 від 23 лютого 2017 року). Автором Каталогу є львівський книгознавець і реставратор Станіслав Волощенко, який комплексно описав Колекцію блаженнішого владики Володимира.

 

Готується до видання каталог давніх рукописів і друків колекції Блаженнішого Митрополита Володимира

Каталог за своїм характером є науковим виданням із чималою кількістю ілюстративного матеріалу. Наукове редагування текстів здійснила відома українська вчена, дослідниця давньої української рукописної та стародрукованої книги, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри світової історії нового і новітнього часу Українського Католицького Університету п. Віра Фрис.Майбутнє видання рекомендоване до друку й рецензентками, провідними українськими книгознавцями, кандидатками історичних наук п. Наталією Бондар, завідувачкою відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та п. Оленою Гальченко, старшою науковою співробітницею відділу кодикології та кодикографії Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.


У каталозі вміщено науково-бібліогафічні детальні описи 129 рукописів, а також стародрукованих і рідкісних видань XVІ–ХХ сторіч із колекції Блаженнішого Митрополита Володимира, а також різного роду покажчики. Видання вводить у науковий обіг новий книгознавчий матеріал, який може бути джерелом для історико-книгознавчих досліджень та різнобічних гуманітарних студій.

 

Готується до видання каталог давніх рукописів і друків колекції Блаженнішого Митрополита Володимира

Зібрана Колекція репрезентує інтелектуально-духовний вимір запитів митрополита. Подібні бібліологічні описи книг, вводять у поле зору досі невідомі або маловідомі пам’ятки писемності та друку, вони доповнюють знання про розвиток книжної справи, загальної та церковної історії, особливості соціальних взаємин, щоденного побуту людей, для яких ці рукописи і друки були елементом їхньої культурної дійсності. Детальні описи Колекції можуть слугувати плідним джерелом для вивчення книжної культури, яка побутовала в українських землях.

Описана Колекція митрополита Володимира після його смерті розташовується у трьох збірках. Найбільша частина Колекції знаходиться у Києві у приватній бібліотеці митрополита Олександра (Драбинка), згідно розпорядження митрополита Володимира. Другою за кількістю є збірка книг Блаженнішого Митрополита у Музеї “Православна Україна” Київської митрополії Української Православної Церкви, що знаходиться в Одесі під опікою матінки-ігумені Серафими (Шевчик). Описано також друковані видання, які зберігаються у відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського подаровані до фондів згаданого відділу Блаженнішим Володимиром у червні 2007 р. Увійшов до Каталогу й опис рукопису із фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України подарованої у свій час митрополитом, а саме «Житій і служб преподобним Зосимі та Саватію Соловецьким» датованих 2-ою пол. XVII сторіччя.Загалом каталожні описи розділені на три групи: рукописи (11 одиниць), стародруковані видання (88 одиниць) і рідкісні видання (30 одиниць).

 

Готується до видання каталог давніх рукописів і друків колекції Блаженнішого Митрополита Володимира


Найдавнішими рукописами у Колекції є Житія і Служби преподобних Зосими та Саватія Соловецьких 2-ої пол. XVII ст. та Поменник із с. Нове Місто, писаний у кін. XVII–2-ій пол. ХІХ ст., а найсучаснішим за часом створення Часослов поч. ХХ ст.Серед стародрукованих видань описано видання XVI сторіччя (2 примірники), XVII сторіччя (18 примірників), XVIII сторіччя (62 примірники) та першої третини XIX сторіччя (6 примірників). Це Новий Завіт і Псалтир, виданий в Острозі Іваном Федоровичем у 1580 р. і Pantheologiae 1585 р. авторства домініканця Raynerio (?–1351) із Пізи, московська Тріодь пісна 1621 р. подарована московським царем Михайлом Романовим Київському Пустинно-Миколаївському монастиреві у 20–30 рр. XVII сторіччя; два примірника першого видання київської Тріоді пісної 1627 р. та першого видання Апостола 1639 р. із львівського видавництва Михайла Сльозки. Описано також другу та третю частину Требника 1646 р., примірник якого походить із Лохвиця, що на Полтавщині, Труби на дні нарочитих празників 1669 р., авторства печерського архімандрита Інокентія Гізеля (1600?–1683), описи київських печер німецьким істориком і богословом Йоганом Гербінієм (1627–1676) (Religiosæ Kiiouiensium cryptæ), які вийшли у Єні 1675 р. та інші не менш знакові стародруки і рідкісні видання.


За словами рецензентки Каталогу п. Наталії Бондар, видання «висвітлює одну з численних граней у величній постаті Митрополита Володимира (Сабодана), що відіграв помітну позитивну роль у розбудові української духовності та Церкви… Його збірка свідчить про спрямованість бібліофільських вподобань митрополита». За Їх словами Каталог виконаний на високому науковому рівні, а укладач здійснив спробу описати окремі елементи книг і таким чином долучився до формування термінологічної системи описів.

 

Готується до видання каталог давніх рукописів і друків колекції Блаженнішого Митрополита Володимира

Планується, що Каталог вийде друком у другій половині квітня цього року, а його презентація наприкінці травня.

Замовити книгу можна у Музеї Блаженнішого Митрополита Володимира.